Cimot Enschede regelt de toegang tot Opvang en Beschermd Wonen voor 18+

Opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn.

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek (18+), die aangewezen zijn op het wonen in een instelling of in een door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte.