Informatie

Informatie over Beschermd Wonen

Beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 als volgt omschreven:

  • het wonen in een accommodatie van een instelling
  • met daarbij horend toezicht en begeleiding
  • gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen,
  • bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving

Centrumgemeente Enschede kent twee vormen van beschermd wonen:

  • Beschermd wonen all inclusive: hierbij verblijft de cliënt in een instelling met een volledig pakket en betaalt een zogenoemde hoge eigen bijdrage aan het CAK;
  • Beschermd wonen modulair: de huisvesting wordt beschikbaar gesteld door een instelling, cliënt betaalt zelf de huur en vaste lasten, zijn eigen eten en drinken en zorgt voor een zorgverzekering. De instelling biedt naast onderdak ook zorg en ondersteuning. De cliënt betaalt geen eigen bijdrage aan het CAK.

 

Twijfelt u of in de situatie van de cliënt beschermd wonen noodzakelijk is of wilt u advies, dan kunnen medewerkers van het Cimot met u meedenken. U kunt contact opnemen via Cimot Consultatie.