Melden

Meldingsformulier Beschermd Wonen

 

Vanaf 2021 kan uw cliënt toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg als uw cliënt blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.ciz.nl/client/ggz

 

Aanmelden cliënt voor beschermd wonen via het Cimot:

U kunt uw cliënt met het meldingsformulier melden voor beschermd wonen. Het Cimot beoordeelt of beschermd wonen inderdaad noodzakelijk is. Bij vragen wordt contact met u opgenomen.

Heeft de cliënt voorkeur voor een bepaalde aanbieder, dan kan dit op het formulier kenbaar worden gemaakt. Het Cimot bepaalt wat het beste past bij de cliënt. Uiteraard kan de cliënt wel de voorkeur voor een bepaalde aanbieder uitspreken. Heeft de cliënt 24-uurs aanwezigheid nodig, dan kan dat alleen gerealiseerd worden bij een instelling die deze 24-uurs zorg biedt. Datzelfde geldt voor verpleging. Het Cimot heeft een overzicht van aanbieders beschermd wonen. Heeft de voorkeuraanbieder geen plaats of kan deze niet het goede zorgaanbod doen, dan wordt met u contact opgenomen om de alternatieven te bespreken.

Ook kan een Cimot medewerker met uw cliënt in gesprek gaan om tot de beste oplossing te komen. Worden cliënt en zorgaanbieder het eens, dan wordt een ondersteuningsplan opgesteld en een zorgovereenkomst gesloten tussen de cliënt en de zorgaanbieder. Als er nog geen plaats is organiseert het Cimot, indien nodig, tijdelijk overbruggingszorg.

Door het invullen van het meldingsformulier geeft uw cliënt toestemming tot het uitwisselen van informatie. Het meldingsformulier en de bijgevoegde bestanden worden via een beveiligde verbinding verstuurd.  Gegevens cliënt


  JaNee

  niet van toepassingJaNee


  Gegevens verwijzer


  JaNee
  Gegevens verzekering(en)  Over deze aanmelding  JaNee


  Bijlagen toevoegen

  Indien aanwezig graag bijvoegen:

  · zorgplan en/of evaluatie(s) ondertekend door cliënt

  · behandelplan

  · (meest) recente indicatie

  · psychologisch onderzoek met IQ gegevens en diagnostiek

  · betrokkenheid justitie/reclasseringstoezicht

  · korte levensgeschiedenis (Wie is deze persoon m.b.t. wonen, opleiding en werk. Welke zorg is ingezet? Wat ging goed en wat ging minder goed?)

  Voeg documenten bij in PDF of Word (doc) formaat.
  U kunt maximaal acht bestanden meesturen.

  Verwijder

  Verwijder

  Verwijder

  Verwijder

  Nog een bestand toevoegen