Melden

Wellicht komt u in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg als u blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.ciz.nl/client/ggz

 

Aanmeldformulier Beschermd Wonen

Komt u niet in aanmerking voor de Wlz, dan kunt u een aanvraag doen voor beschermd wonen via het Cimot:

U vult samen met uw verwijzer het aanvraagformulier in. U heeft met ingang van 1 april DigiD nodig om het formulier in te kunnen vullen en versturen. 

Voor meer informatie over het aanvragen van een DigiD kunt u klikken op de volgende link. DigiD | Stap voor stap

 

Onze procedure

Het Cimot beoordeelt of beschermd wonen de best passende zorg is. Bij vragen zullen wij binnen 10 werkdagen contact opnemen met u en/of uw verwijzer. 

De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer wij alle gevraagde informatie ontvangen hebben. 

Wanneer uit de informatie blijkt dat beschermd wonen niet de best passende zorg is, krijgt u advies welke zorg dan wel passend is. Wanneer er voldoende informatie is om te kunnen beoordelen of beschermd wonen passend is, wordt een intaker toegewezen, die vervolgens het onderzoek start. 

De intaker gaat met u en uw verwijzer in gesprek. De intaker schrijft een verslag. Dit noemen wij het onderzoeksverslag. Het verslag wordt besproken in het team en vervolgens naar u verzonden. De verwijzer ontvangt een digitale versie. Wanneer u akkoord bent stuurt u het verslag getekend retour.

U wordt aangemeld bij de zorgaanbieder die het beste past bij uw hulpvraag. Natuurlijk kunt u een voorkeur doorgeven. De zorgaanbieder nodigt u uit voor een kennismaking. Zij bepalen of zij u de zorg kunnen bieden die u nodig heeft. Is de uitkomst nee, dan wordt u door het Cimot bij een andere passende zorgaanbieder aangemeld. Is de uitkomst ja, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u, indien gewenst, overbruggingszorg. Wanneer er een plek vrijkomt, krijgt u bericht van de zorgaanbieder en kunt u beschermd gaan wonen. U tekent een zorgovereenkomst en u maakt samen met de zorgaanbieder een zorgplan. In dit plan wordt beschreven wat u graag wilt bereiken en welke ondersteuning u daarbij nodig heeft. 

Wij vragen de volgende documenten als bijlage mee te sturen met de aanvraag. Deze kunt u toevoegen aan het einde van het formulier. 

  • Zorgplan en/of evaluatie(s) ondertekend
  • Behandelplan
  • (Meest) recente indicatie
  • Psychologisch onderzoek met IQ gegevens en diagnostiek
  • Betrokkenheid justitie/ reclasseringstoezicht
  • Korte levensgeschiedenis (wonen/opleiding/werk). Welke zorg is ingezet? Wat ging goed en wat ging minder goed?  

Door het invullen van het aanvraagformulier geeft u toestemming tot het uitwisselen van informatie. 
Let op: de ingevulde gegevens worden niet opgeslagen wanneer u opnieuw inlogt met uw DigiD.

 

Aanmeldformulier