Cimot Consultatie

Cimot consultatie

De Cimot medewerkers hebben ruime ervaring op het gebied van Opvang en Beschermd Wonen. Het Cimot-team bestaat uit deskundigen met verschillende achtergronden. Wanneer u advies wilt of wanneer u twijfelt of de cliënt is aangewezen op beschermd wonen, dan kunt u contact opnemen met het Cimot. De voorkeur is dat u dit schriftelijk doet, dat kan hieronder. Kan uw vraag echter niet wachten, dan kunt u het Cimot telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur op 053-4815500. Tussen 9.00 en 12.00 uur krijgt u direct een medewerker van het Cimot aan de telefoon.
Na 12:00 uur zal er een terugbelverzoek worden genoteerd.

Vermeld duidelijk om welke situatie het gaat en waarom u twijfelt. Stel uw vraag zo duidelijk mogelijk. Vermeld ook het telefoonnummer en de tijden waarop u bereikbaar bent. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 

Aanmelden cliënt:

Voordat je contact opneemt met de centrale toegang, is het noodzakelijk te checken of de cliënt voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen (het wonen in een instelling of in door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte).

Situatie:

 • Cliënt is niet dakloos (anders doorverwijzen naar de maatschappelijke opvang)
 • Cliënt is geen gevaar voor zichzelf of omgeving en bevindt zich niet in een acute psychische crisis (anders doorverwijzen naar GGZ crisisdienst)
 • Cliënt verblijft legaal in Nederland
 • Cliënt is 18 jaar en ouder
 • Er is sprake van psychiatrische problematiek (waaronder ook verslaving valt)
 • Er is geen reclasseringstoezicht

Hulpvraag:

 • Cliënt is niet in staat om een hulpvraag te stellen als hij/zij ondersteuning nodig heeft en heeft ook niemand die dat voor hem/haar kan doen
 • Cliënt kan de hulpvraag niet > 30 minuten uitstellen
 • Cliënt heeft begrenzing in gedrag nodig, door agressie of veroorzaken overlast
 • Er is een hoog risico op decompensatie en complicaties die kunnen leiden tot risicovolle situaties
 • Heeft zeer beperkte ADL vaardigheden (algemene dagelijkse levensverrichtingen)
 • Heeft moeite met indelen van de dag (beperkte regie en oriëntatie)
 • Tijdsduur hulpvraag is langer dan 3 maanden
 • Aandoening is chronisch, uitzicht op herstel/verbetering is afhankelijk van –gecreëerde- omstandigheden.

Lees vooral de Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen VNG, juni 2015: Wegwijzer naar ondersteuning