Maatschappelijke opvang

Aanmelden voor opvang

Is uw cliënt dakloos dan kan uw cliënt zich rechtstreeks melden bij één van de twee door de centrumgemeenten gesubsidieerde maatschappelijke opvanginstellingen.

Leger des Heils Overijssel

088-0901810
Molenstraat 27
7514 DJ Enschede
www.legerdesheils.nl/oost

Humanitas onder Dak

088-1198820
www.humanitasonderdak.nl

Gegevens van de cliënt worden gecheckt door de gemeenten. Zij bekijken of de cliënt is aangewezen op opvang in of buiten Twente en waar de kans het grootst is dat hij/zij een nieuwe start kan maken.