Over Cimot Enschede

Jaarverslag 2020 Cimot Enschede

 

Organisatie:

Het Cimot-team bestaat uit:

  • Een teamleider, tevens voorzitter van de vergadering
  • Medewerkers van de centrumgemeente Enschede
  • Een medewerker van de gemeente Hengelo
  • Een deskundige opvang
  • Een deskundige psychiatrische zorg
  • Een deskundige verslavingszorg
  • Een deskundige wonen
  • Een deskundige verstandelijke beperking
  • Lege stoel (als specifieke deskundigheid nodig is i.v.m de situatie van de cliënt wordt deze toegevoegd)

Werkwijze:

Tijdens het wekelijkse teamoverleg worden de binnengekomen meldingen voor beschermd wonen en de plaatsingen voor opvang besproken en beoordeeld. Bekeken wordt of cliënten zijn aangewezen op opvang in Twente en of zij zijn aangewezen op beschermd wonen. Als er andere oplossingen mogelijk zijn, wordt contact opgenomen met de opvanginstelling of, bij een melding voor beschermd wonen, met de aanmelder. De instellingen maken met de cliënt een ondersteuningsplan. Het Cimot bewaakt de voortgang van de trajecten.

Wanneer Cimot belemmeringen signaleert in het traject van de cliënt richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid, dan wordt actief mee gezocht naar oplossingen om deze belemmeringen weg te nemen.