Melden Copy

Aanmeldformulier Beschermd Wonen

U kunt uw cliënt met het formulier aanmelden voor beschermd wonen binnen de Centrumgemeente Almelo. U kunt onderaan het formulier relevantie informatie toevoegen zoals de huidige indicatie, een begeleidingsplan of een diagnostisch onderzoek. Het Cimot beoordeelt of beschermd wonen noodzakelijk is.

Het Cimot neemt hierover binnen 10 werkdagen telefonisch contact met u op. Indien het Cimot besluit dat de hulpvraag van de cliënt aansluit bij beschermd wonen, zal een intakegesprek gepland worden om de hulpvragen nader te inventariseren. Na afloop van het gesprek zal een onderzoeksverslag opgesteld worden, dat als onderlegger dient voor een mogelijk besluit voor beschermd wonen. Het onderzoeksverslag wordt vervolgens besproken binnen het Cimot-team.

Indien het Cimot-team besluit dat beschermd wonen nodig is dan is het aan u (de aanmelder) om samen met cliënt een passende aanbieder voor beschermd wonen te vinden. Het Cimot kan hierin adviezen geven. Heeft de cliënt voorkeur voor een bepaalde aanbieder, dan kan dit al op het aanmeldformulier kenbaar worden gemaakt. Het Cimot kan, indien er geen plekken beschikbaar zijn binnen de voorkeursaanbieder, adviseren over andere passende aanbieders.

Als het Cimot besluit dat de hulpvraag niet aansluit bij beschermd wonen, dan kan zij u informatie verstrekken tot welke instanties u zich dan dient te richten (bijvoorbeeld een wijkcoach of zorgloket).

Door het invullen van het aanmeldformulier geeft uw cliënt toestemming tot het uitwisselen van informatie.  Gegevens cliënt  JaNee

  JaNee


  Gegevens verwijzer


  JaNee  JaNee


  JaNee

  Gegevens verzekering(en)  Over deze aanmelding  JaNee  JaNee  Bijlagen toevoegen.

  Indien aanwezig graag bijvoegen: indicatie, diagnose, PO, IQ onderzoek, betrokkenheid Justitie/reclasseringstoezicht en het begeleidingsplan.
  Voeg documenten bij in PDF of Word (doc) formaat.
  U kunt maximaal acht bestanden meesturen.

  Verwijder

  Verwijder

  Verwijder

  Verwijder

  Verwijder

  Verwijder

  Verwijder

  Nog een bestand toevoegen