Maatschappelijke opvang

Aanmelden voor opvang

Is uw cliënt dakloos en zijn er problemen op meer leefgebieden dan kunt u uw cliënt aanmelden voor de maatschappelijke opvang binnen de centrumgemeente Almelo. Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de Voordeur van Humanitas Onder Dak Twente, telefoonnummer 088-1198820 of voordeur@humod.nl. Het aanmeldformulier voor opvang in de 24-uursvoorziening kunt u downloaden via http://www.humanitasonderdak.nl/twente/

Meer informatie over Humanitas onder Dak kunt u vinden op www.humanitasonderdak.nl

In crisissituaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de locatie van Humanitas onder Dak in Almelo, telefoonnummer 088 1198850.

Gegevens van de cliënt worden gecontroleerd door de gemeente (van herkomst). Deze onderzoekt samen met de Voordeur of de cliënt is aangewezen op opvang in of buiten Twente,  of dat er andere oplossingen mogelijk of wenselijk zijn. Er wordt zo goed mogelijk gezocht naar een plek waar de kans het grootst is dat hij/zij een nieuwe start kan maken.