Maatschappelijke opvang

Wat is de maatschappelijke opvang?

Maatschappelijke opvang is tijdelijke opvang en begeleiding voor mensen vanaf 18 jaar die dak- of thuisloos zijn. Deze situatie ontstaat meestal door problemen op meerdere gebieden. De maatschappelijke opvang geeft rust zodat iemand (met begeleiding) kan werken aan herstel en kan uitstromen naar een woonplek voor langere tijd.

Vormen van maatschappelijke opvang

    • Nachtopvang: een veilige slaapplaats voor daklozen die geen andere plek hebben. De cliënt kan er douchen, kleding wassen en ‘s ochtends ontbijten. De nachtopvang is elke dag open tussen 17.00 tot 09.00 uur. Iedereen is welkom zonder verwijzing. De kosten zijn € 6,00 per nacht.
    • Crisiopvang: de crisisopvang is voor mensen die dakloos zijn geworden en een paar dagen tijd nodig hebben om te zoeken naar een andere woon- of verblijfplek. Op een crisisplek kan iemand ook overdag blijven. Hier is geen begeleiding en inschrijven kan ook niet.
    • 24-uurs opvang: een tijdelijk traject en woonvoorziening voor mensen vanaf 26 jaar die dak- of thuisloos zijn en gemotiveerd om hun situatie te verbeteren. Er wordt gewerkt aan begeleidingsplan. Plaatsing is mogelijk na een intakeprocedure via de Voordeur van Humanitas Onder Dak Twente.
    • Jongerenopvang: Jongerenopvang “TOV” is een regionale opvang voor zwerfjongeren tussen de 18 en 26 jaar uit Twente. De locatie is in Enschede. Het is een tijdelijke opvangvoorziening voor jongeren die gemotiveerd zijn om hun situatie te verbeteren.
    • Kamer-raad: is een woonplek voor studenten en scholieren tussen de 16 en 26 jaar die door een problematische thuissituatie dreigen uit te vallen op school. Ook is er een hulpvraag op het gebied van woonbegeleiding. Het volgen van opleiding of scholing is een voorwaarde voor plaatsing.

Plaatsing in de 24-uurs opvang, jongerenopvang “TOV” of Kamer-raad:

Voor een plek in de 24-uurs opvang, jongerenopvang “TOV” of Kamer-raad moet u of uw cliënt eerst aangemeld worden. Eerst is er een intakegesprek met de cliënt waar ook de aanmeldende hulpverlener of instantie bij aanwezig is. Na toestemming door Humanitas Onder Dak Twente en het Cimot kan gebruik worden gemaakt van de opvang. Plaatsing kost geld. De kosten hiervan worden met u besproken. Een aanmeldformulier vraagt u op bij de Voordeur.

Plaatsing in de nachtopvang of crisisopvang

Wilt u een aanmelding doen voor de nachtopvang of de crisisopvang dan kunt u zich melden de Voordeur van Humanitas Onder Dak Twente: 088-119 88 20 of voordeur@humod.nl. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Op andere dagen en na 18.00 uur krijgt u via een keuzemenu rechtstreeks contact met de crisis- of nachtopvang in Hengelo of Almelo. Gegevens van de cliënt worden gecontroleerd door de gemeente (van herkomst). Deze onderzoekt samen met de Voordeur en het Cimot of de cliënt binnen of buiten Twente naar de opvang kan, of dat er andere oplossingen mogelijk of wenselijk zijn.