Werkwijze Cimot

Ons team

Het Cimot-team bestaat uit een aantal deskundige medewerkers op het gebied van zorg, gedrag en welzijn, zoals psychologie, psychiatrie, verslaving, opvang en wonen. Als het nodig is dan wordt specifieke deskundigheid toegevoegd.

Onze werkwijze

Het Cimot-team bestaat uit onafhankelijke deskundigen binnen zorg en wonen. Tijdens het 2-wekelijkse teamoverleg van het Cimot worden alle binnengekomen aanmeldingen voor beschermd wonen besproken en verdeeld over de Cimot-medewerkers. De Cimot-medewerker nodigt de aanvrager samen met de betrokken hulpverlener uit voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek heeft als doel de aanvraag te bespreken en meer te weten te komen over de hulpvragen van de aanmelder. Op basis van dit gesprek neemt het Cimot een besluit over de aanvraag beschermd wonen. Wanneer beschermd wonen wordt toegekend dan wordt er een beschikking afgegeven en adviseert het Cimot wat een passende plek zou kunnen zijn. Als het Cimot besluit om de aanvraag af te wijzen dan volgt er een onderbouwing en een advies over wat wel een goede vorm van begeleiding zou kunnen zijn.