Over Cimot Almelo

Organisatie:

Het Cimot-team bestaat uit een aantal medewerkers met deskundigheid op het gebied van zorg, gedrag en welzijn, zoals psychologie, psychiatrie, verslaving, opvang en wonen. Indien nodig wordt expertise toegevoegd.

Werkwijze:

Heel kort samengevat is de werkwijze van Cimot Almelo als volgt.

Tijdens het wekelijkse teamoverleg worden de aanmeldingen voor beschermd wonen besproken, beoordeeld en verdeeld onder de casemanagers.

De casemanager onderzoekt of de cliënt in aanmerking zou kunnen komen voor beschermd wonen en legt hierover telefonisch contact met de aanmelder. Als de aanmelding voor beschermd wonen terecht lijkt, maakt de casemanager een afspraak voor een intakegesprek. Als er geen sprake lijkt van een beschermd wonen-hulpvraag denkt de casemanager mee in andere oplossingen zodat de aanmelder elders een beroep kan doen op passend zorgaanbod.

Als het Cimot, op basis van het onderzoeksverslag dat de casemanager heeft gemaakt naar aanleiding van het intakegesprek, besluit dat beschermd wonen het meest passend is voor de cliënt dan krijgt hij of zij een indicatie voor beschermd wonen. In dat geval is het aan de aanmelder om samen met cliënt een passende aanbieder voor beschermd wonen binnen centrumgemeente Almelo te vinden. Het Cimot heeft hierin een adviserende rol. Heeft de cliënt voorkeur voor een bepaalde aanbieder, dan kan dit al op het aanmeldformulier kenbaar worden gemaakt. Het Cimot kan, indien er geen plekken beschikbaar zijn binnen de voorkeursaanbieder, adviseren over andere passende aanbieders.

Als cliënt geplaatst is bij een zorgaanbieder dan maken begeleider en de cliënt samen een ondersteuningsplan of zorgplan. In dit plan staan de doelen (uit het onderzoeksverslag en de indicatie van cliënt) waaraan gewerkt moet worden, zodat de cliënt op korte of langere termijn weer zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Het Cimot ontvangt en beoordeelt dit plan en bewaakt door middel van evaluaties die de zorgaanbieder met cliënt opstelt, de voortgang van het traject.

Wanneer zorgaanbieder en/of Cimot belemmeringen of problemen signaleren in het traject van de cliënt richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid, dan wordt actief mee gezocht naar oplossingen en mogelijkheden om deze belemmeringen of problemen weg te nemen.