Beschermd Wonen Almelo

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is een regeling voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problemen. Wanneer ambulante hulp aan huis niet genoeg is, is er beschermd wonen, wonen in een instelling of door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte. Hier ontvangen de bewoners ondersteuning in de dagelijkse activiteiten. Er is 24-uurs zorg, toezicht, nabijheid en persoonlijke begeleiding. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, regelmaat en een nuttige dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden en herstel.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor beschermd wonen?

Er wordt altijd gekeken naar iemands specifieke situatie om te bepalen of beschermd wonen nodig is. Waar woont iemand nu, wat kan iemand zelf, wat gaat er goed en wat niet? Voordat iemand wordt aangemeld is het belangrijk om te controleren of iemand voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen. De criteria zijn:

 • De persoon is niet dakloos. (Is de persoon wel dakloos? Zie dan het kopje maatschappelijke opvang).
 • De persoon is geen gevaar voor zichzelf of de omgeving en er is geen acute psychische crisis (dan doorverwijzen naar GGZ crisisdienst).
 • De persoon verblijft legaal in Nederland.
 • De persoon is 18 jaar en ouder. (Iemand mag vanaf 6 maanden voor de 18de verjaardag aangemeld worden)
 • Er zijn psychiatrische problemen. Verslaving valt hier ook onder.
 • De persoon is niet in staat om een hulpvraag te stellen als hij/zij ondersteuning nodig heeft en heeft ook niemand die dat voor hem/haar kan doen.
 • De persoon kan de hulpvraag niet (langer dan 15 minuten) uitstellen.
 • De persoon heeft begrenzing in gedrag nodig, door agressie of veroorzaken overlast.
 • Er is een hoog risico op decompensatie en complicaties die kunnen leiden tot risicovolle situaties.
 • De persoon heeft ondersteuning nodig bij het structureel uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-vaardigheden).
 • De persoon heeft moeite met indelen van de dag. Beperkte regie en oriëntatie.
 • De tijdsduur van de hulpvraag is langer dan 3 maanden.

Is er een sprake van een combinatie van deze criteria dan kunt u een aanmelding doen via onderstaande button. Wij verzoeken u om onderaan het formulier relevante informatie toe te voegen zoals een diagnostisch onderzoek, een IQ-onderzoek, de huidige indicatie en/of een begeleidingsplan. Deze documenten hebben wij nodig om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen.

Aanmeldformulier Beschermd Wonen

Twijfelt u of beschermd wonen nodig is of wilt u advies, neem dan contact op met de medewerkers van het Cimot. Dat kan per e-mail cimot@almelo.nl of per telefoon via (0546) 54 11 11.

Wet langdurige zorg

Is er blijvend behoefte aan 24-uurs zorg in de buurt nodig of permanent toezicht? Dan kunt u misschien een beroep doen op de WLZ. Voor meer informatie hierover en/of om u aan te melden kunt u kijken op de website van het CIZ.

Beschermd wonen verlengen

Als er al gebruik wordt gemaakt van de voorziening beschermd wonen maar als die verlengd moet worden, vul dan een verlengingsaanvraag in:

Verlenging Beschermd Wonen