Woonkans/WoON

Aandachtsfunctionaris Wonen

Het Cimot is een onafhankelijk adviseur voor de lokale zorgstructuur en voor de woningbouwcorporaties. Deze samenwerking leidt tot passende woonoplossingen voor cliënten en neemt belemmeringen in de doorstroming weg.

De aandachtsfunctionaris Wonen binnen het Cimot-team legt en onderhoudt verbindingen met de woningcorporaties, met name in situaties waarbij huisvesting van een cliënt problematisch is. De aandachtsfunctionaris Wonen adviseert en ondersteunt de lokale zorgstructuur en woningcorporaties in het kader van nieuwe kansbeleid en bij (dreigende) huisuitzetting.

Voor advies kunt u contact opnemen met de aandachtsfunctionaris Wonen: Betsy Letteboer, b.letteboer@cimot.nl

Uitstroom Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding

Op eigen benen staan na Beschermd Wonen. Zelfstandig wonen in de wijk, maar wel met een goed vangnet. Dat kan via het traject “Uitstroom Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding”.

  • Binnen 6 maanden na volledige aanmelding bij woningbouwvereniging een woning op naam van de cliënt
  • Huurovereenkomst (met voorwaarden)
  • Verplichte begeleiding na uitstroom BW

Voor aanvraag aanmelding uitstroom BW kunt u terecht bij de casemanager van het Cimot.

Voor informatie over het traject kunt u terecht bij de aandachtsfunctionaris Wonen via e-mail: uitstroom@cimot.nl

Dit traject is een samenwerking van de (centrum-) gemeenten in Twente, Vereniging WoON en Cimot Enschede en Almelo.

Aanvraagformulier voor verklaring terugkeer naar zelfstandig wonen (Wmo)

De centrumgemeente is verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Verwacht u dat uw cliënt de instelling binnen een half jaar kan verlaten? Dan kunt u met het formulier ‘terugkeer naar zelfstandig wonen WMO’ een verklaring aanvragen bij het CAK. terugkeer naar zelfstandig wonen.

De cliënt gaat dan de laatste vier maanden van het verblijf in de zorginstelling een lage eigen bijdrage betalen.

De contactpersoon voor Beschermd Wonen bij de centrumgemeente ondertekent dit formulier.