Cimot Wonen

Cimot Wonen zorgt voor door- en uitstroom vanuit het beschermd wonen. Cimot Wonen heeft 2 vormen:

Beschermd wonen op Afstand in de wijk (BWoA)

Bij beschermd wonen op Afstand wordt de woning (van de woningcorporatie) door de beschermd wonen zorgpartij gehuurd. De client huurt de woning van deze zorgpartij. Er is sprake van beschermd Wonen met 24 uurs bereikbaarheid van de begeleiding, zonder dat deze in de directe buurt is. De begeleiding kan er wel binnen een bepaalde tijd aanwezig zijn.

Uitstroom beschermd wonen

Op eigen benen staan na beschermd wonen maar wel met een goed vangnet: een woning (van de woningcorporatie) op eigen naam, waarbij minimaal 1 jaar verplichte voorwaarden zijn gekoppeld aan het huurcontract.

De beoordeling van Beschermd Wonen op Afstand in de wijk of Uitstroom Beschermd Wonen ligt bij de casemanager van het Cimot. Cimot Wonen heeft contact met de woningbouwcorporaties. Heeft u vragen over het onderwerp Wonen bij het Cimot, neemt u dan contact op via cimotwonen@almelo.nl of via telefoonnummer (0546) 54 11 11.