Melden

Aanmeldformulier Beschermd Wonen

U kunt uw cliënt met onderstaand formulier aanmelden voor beschermd wonen binnen de centrumgemeente Almelo. Wij verzoeken u dringend om onderaan het formulier relevante informatie toe te voegen zoals een diagnostisch onderzoek, een IQ-onderzoek, de huidige indicatie en/of een begeleidingsplan. Zonder deze documenten kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen!

Het Cimot neemt binnen 10 werkdagen na (complete) aanmelding telefonisch contact met u op. Indien het Cimot verwacht dat de hulpvraag van de cliënt aansluit bij beschermd wonen, zal een intakegesprek gepland worden om de hulpvragen nader te inventariseren. Na afloop van het gesprek zal een onderzoeksverslag opgesteld worden. Dit verslag wordt besproken binnen het Cimot-team en het Cimot beoordeelt of beschermd wonen wel of niet noodzakelijk is.

Indien het Cimot besluit dat beschermd wonen nodig is dan is het aan u (de aanmelder) om samen met cliënt een passende aanbieder voor beschermd wonen binnen centrumgemeente Almelo te vinden. Het Cimot kan hierin adviezen geven. Heeft de cliënt voorkeur voor een bepaalde aanbieder, dan kan dit al op het aanmeldformulier kenbaar worden gemaakt. Het Cimot kan, indien er geen plekken beschikbaar zijn binnen de voorkeursaanbieder, adviseren over andere passende aanbieders.

Als het Cimot besluit dat de hulpvraag niet aansluit bij beschermd wonen, dan kan zij u informatie verstrekken tot welke instanties u zich dan kunt richten (bijvoorbeeld een wijkcoach of zorgloket).

Door het invullen van het aanmeldformulier geeft uw cliënt toestemming tot het uitwisselen van informatie.
 

Aanmeldformulier