Beschermd wonen TEST Almelo

Informatie over Beschermd Wonen

Beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 als volgt omschreven:

 • het wonen in een accommodatie van een instelling
 • met daarbij horend toezicht en begeleiding
 • gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen
 • bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen dient er sprake te zijn van een combinatie van factoren. Dit is aan de orde als iemand:

 • niet zelfstandig kan wonen
 • dichtbij en direct toezicht en begeleiding nodig heeft
 • niet zelfstandig structuur kan aanbrengen in het dagelijks leven
 • ondersteuning nodig heeft in het organiseren en/of uitvoeren van activiteiten die participatie bevorderen
 • begrenzing in gedrag nodig heeft ter voorkoming van overlast en/of verwaarlozing
 • een hoog risico loopt op decompensatie en complicaties die kunnen leiden tot risicovolle situaties
 • zeer beperkte adl-vaardigheden bezit
 • niet in staat is om eigen financiën te beheren waardoor inkomsten en uitgaven in onbalans zijn

Twijfelt u of in de situatie van de cliënt beschermd wonen noodzakelijk is of wilt u advies, dan kunnen medewerkers van het Cimot met u meedenken. U kunt contact opnemen per e-mail (cimot@almelo.nl) of per telefoon op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur (0546-541111).

 

Aanmeldingsformulier
Verlenging aanvragen
Wijziging woon-en verblijfadres cliënt
Wijziging bewoners adres cliënt
Wijziging gezondheidssituatie cliënt
Wijziging zorgaanbieder cliënt
Melden vakantie cliënt langer dan 4 weken
Melden beëindiging voorziening cliënt