Checklist centrale toegang Beschermd Wonen

Maatregelen Cimot Enschede in verband met het coronavirus

In Nederland gelden aangescherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken volgt het Cimot Enschede de richtlijnen van het kabinet.

 Wat betekent dit voor u?

 • Het telefonische spreekuur van 9.00 uur tot 12.00 uur blijft.
 • Afspraken met individuele cliënten worden gehouden met de bijbehorende RIVM maatregelen van 1,5 meter afstand, of indien noodzakelijk, via beeldbellen.
 • Voor vragen met betrekking tot individuele cliënten kunt u de betrokken intaker bellen. Zij zullen telefonisch adviezen geven.

Heeft u vragen?

Bij dringende vragen kunt u gebruik maken van ons telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
088 1198988

Daarnaast kunt u altijd de betrokken intaker bellen of mailen. Wij zullen proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.

Wij danken u voor uw begrip.

____________________________________________________________________________

Vanaf 2021 kan uw cliënt toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg als uw cliënt blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.ciz.nl/client/ggz

Aanmelden cliënt:

Voordat je contact opneemt met de centrale toegang, is het noodzakelijk te checken of de cliënt voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen (het wonen in een instelling of in door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte).

Situatie:

 • Cliënt is niet dakloos (anders doorverwijzen naar de maatschappelijke opvang)
 • Cliënt is geen gevaar voor zichzelf of omgeving en bevindt zich niet in een acute psychische crisis (anders doorverwijzen naar GGZ crisisdienst)
 • Cliënt verblijft legaal in Nederland
 • Cliënt is 18 jaar en ouder
 • Er is sprake van psychiatrische problematiek (waaronder ook verslaving valt)
 • Er is geen reclasseringstoezicht
 • De cliënt is niet al aangemeld bij een aanbieder

Hulpvraag:

 • Cliënt is niet in staat om een hulpvraag te stellen als hij/zij ondersteuning nodig heeft en heeft ook niemand die dat voor hem/haar kan doen
 • Cliënt kan de hulpvraag niet > 30 minuten uitstellen
 • Cliënt heeft begrenzing in gedrag nodig, door agressie of veroorzaken overlast
 • Er is een hoog risico op decompensatie en complicaties die kunnen leiden tot risicovolle situaties
 • Heeft zeer beperkte ADL vaardigheden (algemene dagelijkse levensverrichtingen)
 • Heeft moeite met indelen van de dag (beperkte regie en oriëntatie)
 • Tijdsduur hulpvraag is langer dan 3 maanden
 • Aandoening is chronisch, uitzicht op herstel/verbetering is afhankelijk van –gecreëerde- omstandigheden.

Lees vooral de Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen VNG, juni 2015: Wegwijzer naar ondersteuning

Meer informatie
Aanmeldformulier
Doorgeven adreswijziging
Mutatie aanvragen (verlenging, doorstroom of uitstroom)
Uitzorg melden