Checklist centrale toegang Beschermd Wonen

Aanmeldformulier Beschermd Wonen

Komt u niet in aanmerking voor de Wlz, dan kunt u een aanvraag doen voor beschermd wonen via het Cimot:

U vult samen met uw verwijzer het aanvraagformulier in.

Voor meer informatie over het aanvragen van een DigiD kunt u klikken op de volgende link. DigiD | Stap voor stap

Onze procedure

Het Cimot beoordeelt of beschermd wonen de best passende zorg is. Bij vragen zullen wij binnen 10 werkdagen contact opnemen met u en/of uw verwijzer.

De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer wij alle gevraagde informatie ontvangen hebben.

Wanneer uit de informatie blijkt dat beschermd wonen niet de best passende zorg is, krijgt u advies welke zorg dan wel passend is. Wanneer er voldoende informatie is om te kunnen beoordelen of beschermd wonen passend is, wordt een intaker toegewezen, die vervolgens het onderzoek start.

De intaker gaat met u en uw verwijzer in gesprek. De intaker schrijft een verslag. Dit noemen wij het onderzoeksverslag. Het verslag wordt besproken in het team en vervolgens naar u verzonden. De verwijzer ontvangt een digitale versie. Wanneer u akkoord bent stuurt u het verslag getekend retour.

U wordt aangemeld bij de zorgaanbieder die het beste past bij uw hulpvraag. Natuurlijk kunt u een voorkeur doorgeven. De zorgaanbieder nodigt u uit voor een kennismaking. Zij bepalen of zij u de zorg kunnen bieden die u nodig heeft. Is de uitkomst nee, dan wordt u door het Cimot bij een andere passende zorgaanbieder aangemeld. Is de uitkomst ja, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u, indien gewenst, overbruggingszorg. Wanneer er een plek vrijkomt, krijgt u bericht van de zorgaanbieder en kunt u beschermd gaan wonen. U tekent een zorgovereenkomst en u maakt samen met de zorgaanbieder een zorgplan. In dit plan wordt beschreven wat u graag wilt bereiken en welke ondersteuning u daarbij nodig heeft.

Aanmelden

Het volgende moet je meesturen, zodat we je aanmelding in behandeling kunnen nemen. Zoek ze daarom op voordat je met dit formulier begint.

  • Je meest recente psychologisch onderzoeksrapport met daarbij je IQ gegevens. IQ gegevens niet ouder dan 2 jaar. (Zonder diagnostiek kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen!)
  • Een beknopte beschrijving hoe het met je gaat op de volgende levensgebieden: wonen, werk en opleiding.
  • Een beknopte beschrijving welke zorg en ondersteuning er al is ingezet. Door welke organisatie(s)?
  • Je meest recente zorgplan, behandelplan en evaluaties. iZorgplan/begeleidingsplan = hierin staan onder andere je doelen en afspraken die je gemaakt hebt met de organisatie waarvan je zorg ontvangt of hebt ontvangen.
    Behandelplan = hierin staat onder andere je diagnose en de behandeling die ingezet is of gaat worden
    Evaluatie = hierin wordt onder andere de voortgang van je doelen of behandeling beschreven.
  • Je huidige of je meest recente indicatie die is afgegeven, met het bijbehorende onderzoeksrapport. Bijvoorbeeld je indicatie WMO,  jeugdwet, justitie of CIZ.
  • Je reclasseringsrapport en je contactpersoon, wanneer je in aanraking bent geweest met justitie.

Wij accepteren geen fotokopie.  

Heb je vragen over de documenten die je mee moet sturen?

Bel ons: 053 4815500 

Mail ons: info@cimotenschede.nl

 

Meer informatie
Formulier voor een nieuwe aanvraag, wijziging of verlenging
Na het invullen van uw gegevens krijgt u twee keuzes:
– Een nieuwe aanvraag doen
– Een wijziging of een verlenging aanvragen
Let op: de ingevulde gegevens worden niet opgeslagen wanneer u opnieuw inlogt met uw DigiD.

Uitzorg melden