Checklist centrale toegang Beschermd Wonen

Voordat je contact opneemt met de centrale toegang, is het noodzakelijk te checken of de cliënt voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen (het wonen in een instelling of in door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte).

Situatie:

 • Cliënt is niet dakloos (anders doorverwijzen naar de maatschappelijke opvang)
 • Cliënt is geen gevaar voor zichzelf of omgeving en bevindt zich niet in een acute psychische crisis (anders doorverwijzen naar GGZ crisisdienst)
 • Cliënt verblijft legaal in Nederland
 • Cliënt is 18 jaar en ouder
 • Er is sprake van psychiatrische problematiek (waaronder ook verslaving valt)
 • Er is geen reclasseringstoezicht
 • De cliënt is niet al aangemeld bij een aanbieder

Hulpvraag:

 • Cliënt is niet in staat om een hulpvraag te stellen als hij/zij ondersteuning nodig heeft en heeft ook niemand die dat voor hem/haar kan doen
 • Cliënt kan de hulpvraag niet > 30 minuten uitstellen
 • Cliënt heeft begrenzing in gedrag nodig, door agressie of veroorzaken overlast
 • Er is een hoog risico op decompensatie en complicaties die kunnen leiden tot risicovolle situaties
 • Heeft zeer beperkte ADL vaardigheden (algemene dagelijkse levensverrichtingen)
 • Heeft moeite met indelen van de dag (beperkte regie en oriëntatie)
 • Tijdsduur hulpvraag is langer dan 3 maanden
 • Aandoening is chronisch, uitzicht op herstel/verbetering is afhankelijk van –gecreëerde- omstandigheden.

Lees vooral de Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen VNG, juni 2015: Wegwijzer naar ondersteuning

 

Meer informatie
Aanmeldingsformulier
Doorgeven adreswijziging
Verlenging aanvragen
Uitzorg melden